Wij zijn Welder

Welder is een landelijk kenniscentrum (stichting zonder winstoogmerk) dat mensen wegwijs en mondig maakt op het terrein van gezondheid, arbeid en participatie.

Onze missie is om burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte of handicap te empoweren, zodat zij beter voorbereid kunnen omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, (uitkerings)instantie, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf of verzekeraar.

Welder heeft meer dan 15 jaar ervaring in (telefonische) dienstverlening bij vragen op het vlak van werk en gezondheid. Oorspronkelijk komt Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden & Werk) voort uit de patiëntenbeweging.

webshopIn onze webwinkel staan al onze producten die u verder kunnen helpen. Een abonnement op de Wijzer geeft overigens direct een korting van 10%. Dat is mooi meegenomen!


Word Wijzer met Welder

welder-logo-uilUw online vertrouwensbron voor vragen over ziekte en werk

De Wijzer met Welder is bedoeld voor werkenden met gezondheidsklachten, een chronische ziekte of beperking.

U vindt bij ons onafhankelijke informatie, advies en coaching. Persoonlijk en inhoudelijk deskundig. Ook kunt u zelf de 'WAI-test' doen waarmee u uw werkvermogen in beeld krijgt.

Zo komt u beter voorbereid bij uw baas, collega's, bedrijfsarts, werkcoach of re-integratiebegeleider.

De Wijzer kan ook u helpen om door de bomen het bos weer te zien.

Voorkom ziek worden van ziek zijn

 

zelfregie-in-samenspraak-een-workshop-voor-hr-professionals-organisatieadviseurs-en-aao-deskundigeInnovaties, keten-denken, slim werken, co-creatie, ruimte voor de professional! In de kenniseconomie zijn nieuwe vormen van werken, samenwerken en organiseren een must....
zonmw-project-zelfregie-in-zorg-en-zekerheid Onderzoeksrapport 'Biedt inzicht uitzicht?' (mei 2014) effect evaluatie van 'Wijzer met Welder'Eindrapport van TNO, Anneke Huson en Universiteit Maastricht van het...
nieuwsbrief-nr-25-verschenenNummer 25 is een special van WelderNieuws. Hier staan de onderzoeks- en implementatieactiviteiten centraal uit het project ‘Zelfregie in zorg en zekerheid’ in het kader van he...
professionals-moeten-durven-loslatenSteeds vaker wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Onze verzorgingsstaat maakt een omslag van bescherming naar activering. Als we serieus...